Vanaf 16 mei 2024 zijn er nieuwe regels van kracht voor de toegang tot de lage-emissiezone (LEZ) voor Oldtimers in Vlaanderen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse regering heeft op 26 april 2024 beslist dat oldtimers ouder dan 30 jaar na registratie toegang krijgen tot de LEZ Antwerpen. Dit betekent dat Belgische oldtimers ouder dan 30 jaar onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling kunnen aanvragen, die gratis en onbeperkt geldig is. Kortom, je mag nu dus wel met je Oldtimer binnen de LEZ Antwerpen rijden!

Voorwaarden voor LEZ Vrijstelling Oldtimers:

Om in aanmerking te komen voor de LEZ vrijstelling voor oldtimers in Antwerpen, moet uw voertuig voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Erkenning als Oldtimer:
  • Het voertuig moet erkend zijn als oldtimer. Dit wordt op het inschrijvingsbewijs vermeld als ‘Oldtimer’ in plaats van bijvoorbeeld ‘personenauto’.
 2. Nummerplaat:
  • Het voertuig moet een O-nummerplaat, een 1-O-nummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met de rode sticker ‘OLD’ hebben.
 3. Leeftijd van het Voertuig:
  • Het voertuig moet ouder zijn dan 30 jaar, gebaseerd op de datum van eerste ingebruikname (zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs).

Bekijk dus eerst deze voorwaarden om met je oldtimer in de LEZ Antwerpen te rijden.

Daarnaast mag uw oldtimer niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Commercieel en professioneel gebruik.
 • Woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer.
 • Bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat gelijkgesteld is met bezoldigd vervoer van personen.
 • Als werktuig of werkmiddel, noch voor interventieopdrachten.

Registratieprocedure

De registratie voor de LEZ vrijstelling is gratis, maar let op: het is geen automatische vrijstelling zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U moet uw voertuig registreren (één vrijstelling per nummerplaat), waarna de vrijstelling van kracht blijft zolang de nummerplaat op uw naam ingeschreven staat.

De registratie is geldig in alle Vlaamse steden die een LEZ hebben ingevoerd. Wees dus zeker om eerst deze registratie uit te voeren voor je met je oldtimer binnen de LEZ zone zou rijden.

Toepasselijke Voertuigen

De huidige LEZ regels gelden voor alle categorieën van voertuigen, met uitzondering van brom- en motorfietsen. Voor deze laatste categorieën is er momenteel geen vrijstelling nodig.

Met deze nieuwe regelgeving wordt het makkelijker voor ons oldtimerliefhebbers om met onze oldtimers binnen de LEZ te rijden, zolang aan alle voorwaarden wordt voldaan. Zorg er wel voor dat u uw oldtimer tijdig registreert om van de vrijstelling te kunnen profiteren en zo met je oldtimer binnen de LEZ zone kan rijden.

Blijf op de hoogte van de laatste updates over LEZ Antwerpen oldtimer regelgeving om ervoor te zorgen dat u altijd compliant bent met de wetgeving.