fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Gegevens

Classics Online

[email protected]

 1. Algemeen

U dient deze voorwaarden te lezen indien u gebruik maakt van classicsonline.be of classicsonline.nl, op eender welke manier.

Deze voorwaarden, gegeven onder de term Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van Classicsonline.be of classicsonline.nl. Het gebruiken van Classicsonline.be of Classicsonline.nl houdt in dat u als gebruiker akkoord gaat de algemene voorwaarden die hier weergegeven zijn.

Classics Online behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen in de toekomst. Een wijziging met retroactieve werking is alleen mogelijk wanneer zij wordt bevolen bij wet, of door de autoriteiten of indien de wijzigign in het voordeel is van de gebruiker. Bij een wijziging in de algemene voorwaarden wordt geacht dat de gebruiker hiermee akkoord gaat indien de gebruiker de diensten van Classics Online blijft gebruiken en de gebruiker zich niet verzet heeft tegen deze wijzijgingen binnen de termijn van 1 maand.

Classics Online behoudt zich steeds het recht om informatie die geplaatst werd door derden op haar website te wijzigen of te verwijderen.

 1. Aansprakelijkheid voor de informatie op de site van Classics Online

Classics Online is een online platform exclusief voor oldtimers dat een reeks diensten en producten aanbiedt van adverteerders zoals particulieren, autohandelaars enz. Classics Online kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte voertuigen, gegevens van evenementen of bedrijven, vermits het in de praktijk onmogelijk is al deze informatie op waarheid of getrouwheid te toetsen.

Classics Online kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop of de kwaliteit van de voertuigen die te koop worden aangeboden op de site van Classics Online.

 1. Veiligheid – fraudebestrijding

Gebruikers, hier specifiek verkopers van voertuigen, worden verzocht steeds waakzaam te zijn wanneer zij contact zoeken met potentiële kopers. Dit zeker wanneer de potentiële koper uit het buitenland komt en/of met een cheque wil betalen. Zorg steeds dat u het geld effectief heeft ontvangen vooraleer de boorddocumenten van de wagen te overhandigen. Kijk evenals uit voor valse overschrijvingsbewijzen. Vertrouw deze dus niet en zorg ervoor dat het geld effectief op je gewenste rekening staat.

Classics Online kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor fraudegevallen die zich voordoen na het in contact treden via haar site. Wij, Classics Online, verzoeken u wel deze eventuele verdachte zaken en de effectief frauduleuze zaken meteen door te geven zodat wij andere gebruikers van onze site zo snel mogelijk kunnen informeren en mogelijke gebruikers verwijderen. Dit kan eenvoudigweg via de knop “probleem melden” of door contact op te nemen via [email protected]

Evenals vragen wij kopers ook steeds waakzaam te zijn voor frauduleuze zoekertjes. Om deze frauduleuze zoekertjes te herkennen geven we volgende tips:

 • De prijs is te goed om waar te zijn.

Een “te lage” prijs voor een bepaald voertuig kan een eerste indicatie zijn van een frauduleuze verkoper. Deze prijs dient om kopers te lokken.

 • Foto’s komen niet overeen met de beschrijving

Kijk goed of de foto’s effectief overeenkomen met de beschrijving van de wagen. Een beperkt aantal en/of niet duidelijke foto’s (1 of 2 foto’s) kan ook een indicatie zijn van frauduleuze advertenties.

 • Verkoper vraagt om reeds een bedrag over te schrijven

Betaal nooit een voorschot zonder de wagen gezien te hebben of wanneer de verkoper hier meteen om vraagt. Dit kan een mogelijke frauduleuze verkoper zijn.

 • De verkoper begeeft zich in het buitenland
 • De verkoper spreekt een andere taal

In de strijd tegen deze valse en frauduleuze advertenties, en de oplichting die hieruit volgt, behoudt Classics Online zich het recht om advertenties te controleren en diegene te verwijderen die verdacht lijken. Bij de verwijdering van een advertentie zullen documenten gevraagd worden aan de verkoper die bewijzen dat hij effectief eigenaar is van het voertuig. Desondanks is Classics Online in geen enkel geval aansprakelijk voor de eventuele transacties die gebeurd zijn bij advertenties op haar site.

 1. Eigendomsrecht van de gepubliceerde informatie op Classics Online

De gepubliceerde gegevens op de site van Classics Online zijn het exclusieve eigendom van Classics Online. Het systematische vergaren of inwinnen van gegevens voor commerciële doeleinden die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. In het bijzonder het gebruik van robots en algoritmes (data scraping) die informatie verzamelen die opgeslagen zijn in onze gegevensbanken is onwettig.

 1. Herroepingsrecht

Dit bestaat erin dat u het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Classics Online, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de termijn van herroeping te respecteren volstaat het om ons uw beslissing in verband met de herroeping door te geven voor het einde van de herroepinstermijn.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 1. Betalingen

Gebruikers (particulieren en dealers) hebben de mogelijkheid om zoekertjes te plaatsen en abonnementen te kopen tegen betaling. Deze abonnementen en prijzen verschillen tussen dealers en particulieren en dienen steeds correct gekozen te worden. Dealers die kiezen voor een particulier abonnement zullen geweigerd worden en zal een eventuele terugbetaling gebeuren van het betaalde bedrag voor het particulieren-abonnement.

Betalingen voor abonnementen kunnen steeds voldaan worden aan de hand van de betaalmethoden: PayPal of Directe bankoverschrijving. Indien men kiest voor directe bankoverschrijving ontvangt de gebruiker (aankoper abonnement) een uitnodiging tot overschrijving via e-mail. Van zodra de betaling is ontvangen zal het abonnement geactiveerd worden. Classics Online is hierbij niet verantwoordelijk voor enige vertragingen die kunnen optreden door de werking van de banken. Wel kan u een overschrijvingsbevestiging doorsturen naar [email protected] waarna het abonnement (vroegtijdig) geactiveerd kan worden.

6.1 Prijzen

Alle prijzen/bedragen zijn inclusief BTW (België 21%). De basisprijzen van de diensten van Classics Online zijn afhankelijk van het pakket van contractueel aanvaarde diensten.

De prijsaanpassingen zullen meegedeeld worden aan de gebruiker vier weken vooraleer ze effectief kunnen toegepast worden. In dit geval zal de gebruiker het recht hebben om eenzijdig de overeenkomst te verbreken op datum van de in werking treding van de prijsverhoging. De gebruiker zal in tegenstelling beschouwd worden als de prijswijziging aanvaard te hebben indien hij verder gebruik maakt van de diensten van Classics Online na het in werking treden van de prijswijzigingen.

 1. Garantie

Classics Online garandeert een beschikbaarheid van zijn databank van meer dan 90% gemiddeld op de betreffende jaar. “Beschikbaarheid” betekent hier dat de inhouden kan worden geintegreerd in de databank en dat de gegevens vanuit die databank kunnen worden teruggevonden.

Niet inbegrepen in de “beschikbaarheid” zijn de nodige periodes van onderhoud van het systeem en de onderbrekingen ten gevolge van het oplsaan offline (met voorbehoud dar deze periodes en onderbrekingen een onredelijke duur zouden hebben) alsook de onderbrekingen ten gevolge van overmacht of enige andere oorzaak met een onweerstaanbaar karakter voor Classics Online. Dit veronderstelt, bijvoorbeeld, dringende maatregelen met het doel de verspreiding van een virus te verijdelen. Classics Online verplicht zich deze storingen indien mogelijk op voorhand mee te delen.

Met betrekking tot het invoegen/upluaden van beelden en video’s zal Classics Online niet aansprakelijk zijn voor de geleverde kwaliteit en namelijk voor de kleurverschillen.

 

 1. Abonnementen

Classics Online biedt verschillende abonnementen aan op haar website die verschillen tussen particulieren en bedrijven (dealers). De gebruiker verbindt zich hierbij ertoe de correcte keuze te maken tussen particulier – en dealer abonnementen te nemen. Verder kan de gebruiker kiezen tussen verschillende typen abonnementen die steeds verschillen in het aantal zoekertjes die geplaatst kunnen worden. Deze abonnementen en prijzen zijn steeds weergegeven per maand en inclusief BTW. De looptijd van het abonnement begint te lopen van zodra de bestelling/aankoop afgerond of van zodra het geld ontvangen is op de rekening van Classics Online indien men heeft gekozen voor de betaalmethode “directe bankoverschrijving”. Indien het abonnement actief is kan de gebruiker een vast aantal zoekertjes plaatsen (verschillend aantal per abonnement), die steeds gedurende de termijn van 1 maand op de website van Classics Online zichtbaar blijven. Hierbij begint deze termijn te lopen vanaf het moment van plaatsing. Wanneer een gebruiker dus een abonnement neem op dag 1, maar pas een zoekertje plaatst op dag 5 van zijn abonnement, zal dit zoekertje sowieso gedurende 1 maand (30 dagen) actief blijven en dus tot dag 35. Zo blijft de gebruiker genieten van deze volledige maand. Na afloop van de duurtijd van het abonnement kunnen geen nieuwe zoekertjes meer geplaatst worden en zullen na verloop de geplaatste zoekertjes automatisch verwijderd worden. Het persoonlijke abonnement zal dan ook meteen gewijzigd worden naar het standaard gratis abonnement. Vervolgens hebben gebruikers de mogelijkheid om een nieuw abonnement aan te kopen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

En ontvang interessant oldtimer nieuws en weetjes!