fbpx

Disclaimer

Disclaimer

 1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.classicsonline.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Classics Online behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

 

 1. Gegevens

Voor vragen of informatie kan u Classics Online steeds contacteren via het volgend e-mailadres: [email protected]

 

 1. Aansprakelijkheid voor de informatie op de site van Classics Online

Classics Online is een online platform dat een reeks diensten en producten aanbiedt van adverteerders zoals particulieren, autohandelaars evenals informatie over evenementen en gegevens van bedrijven meedeelt met betrekking tot het oldtimer segment. Zij biedt geenszins zelf wagens aan en is zodoende ook geen partij bij deze transacties. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou voortkomen uit de overeenkomsten die worden gesloten tussen de partijen, noch voor enige andere vorm van schade.

Classics Online kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte voertuigen, gegevens van evenementen of bedrijven, vermits het in de praktijk onmogelijk is al deze informatie op waarheid of getrouwheid te toetsen.

Classics Online kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop of de kwaliteit van de voertuigen die te koop worden aangeboden op de site van Classics Online.

De concrete invulling die aan de overeenkomst wordt gegeven door de gebruikers van het platform gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Classics Online ziet af van enige aansprakelijkheid hieromtrent.

 

 1. Veiligheid – fraudebestrijding

Gebruikers, hier specifiek verkopers van voertuigen, worden verzocht steeds waakzaam te zijn wanneer zij contact zoeken met potentiële kopers. Dit zeker wanneer de potentiële koper uit het buitenland komt en/of met een cheque wil betalen. Zorg steeds dat u het geld effectief heeft ontvangen vooraleer de boorddocumenten van de wagen te overhandigen. Kijk evenals uit voor valse overschrijvingsbewijzen. Vertrouw deze dus niet en zorg ervoor dat het geld effectief op je gewenste rekening staat.

Classics Online kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor fraudegevallen die zich voordoen na het in contact treden via haar site. Wij, Classics Online, verzoeken u wel deze eventuele verdachte zaken en de effectief frauduleuze zaken meteen door te geven zodat wij andere gebruikers van onze site zo snel mogelijk kunnen informeren en mogelijke gebruikers verwijderen.

Evenals vragen wij kopers ook steeds waakzaam te zijn voor frauduleuze zoekertjes. Om deze frauduleuze zoekertjes te herkennen geven we volgende tips:

 • De prijs is te goed om waar te zijn.

Een “te lage” prijs voor een bepaald voertuig kan een eerste indicatie zijn van een frauduleuze verkoper. Deze prijs dient om kopers te lokken.

 • Foto’s komen niet overeen met de beschrijving

Kijk goed of de foto’s effectief overeenkomen met de beschrijving van de wagen. Een beperkt aantal en/of niet duidelijke foto’s (1 of 2 foto’s) kan ook een indicatie zijn van frauduleuze advertenties.

 • Verkoper vraagt om reeds een bedrag over te schrijven

Betaal nooit een voorschot zonder de wagen gezien te hebben of wanneer de verkoper hier meteen om vraagt. Dit kan een mogelijke frauduleuze verkoper zijn.

 • De verkoper begeeft zich in het buitenland
 • De verkoper spreekt een andere taal

In de strijd tegen deze valse en frauduleuze advertenties, en de oplichting die hieruit volgt, behoudt Classics Online zich het recht om advertenties te controleren en diegene te verwijderen die verdacht lijken. Bij de verwijdering van een advertentie zullen documenten gevraagd worden aan de verkoper die bewijzen dat hij effectief eigenaar is van het voertuig. Desondanks is Classics Online in geen enkel geval aansprakelijk voor de eventuele transacties die gebeurd zijn bij advertenties op haar site.

Classics Online behoudt zich ook het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden.

 

 1. Eigendomsrecht van de gepubliceerde informatie op Classics Online – Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Classics Online erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Classics Online BV. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Classics Online. Het systematische vergaren of inwinnen van gegevens voor commerciële doeleinden die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. In het bijzonder het gebruik van robots en algoritmes die informatie verzamelen die opgeslagen zijn in onze gegevensbanken is onwettig.

 

 1. Regels voor het plaatsen van een advertentie (zoekertje) door een particulier of dealers (professioneel)

Wanneer een gebruiker, en hier specifiek een particulier of een dealer (bedrijfsklant), een zoekertje wil plaatsen dient deze zich eerst te registreren. Men dient bij het registeren duidelijk aan te geven of men een particulier of bedrijfsklant is. Vervolgens dient de juiste informatie opgegeven te worden en zijn enkel e-mail adressen van de gebruiker zelf geldig. Particulieren krijgen na registratie op de site van Classics Online meteen een confirmatie e-mail toegestuurd met een confirmatie-link van het e-mail adres : [email protected]. Alle andere mails van andere adressen die Classics Online (impliciet) vermelden zijn ongeldig. Professionelen (bedrijven) hun opgegeven informatie zal eerst gecontroleerd worden door Classics Online waarna een confirmatie e-mail verstuurd zal worden evenals van het e-mail adres: [email protected]

Na registratie mag je als particulier 1 auto – of motoradvertentie plaatsen met 10 foto’s. Hierbij worden u geen kosten of commissie op de verkoop gevraagd.

Na het plaatsen van een advertentie op Classics Online blijft deze gedurende 30 dagen zichtbaar. Hierna zal dit automatisch verwijderd worden. Voor het plaatsen van een tweede advertentie dient de particulier een betalend abonnement aan te gaan of gratis door gebruik te maken van kortingscodes. Wanneer het voertuig verkocht is vragen wij u het zoekertje zo snel mogelijk te verwijderen om mogelijke andere potentiële verkopers niet te misleiden.

Professionelen, met name bedrijven uit de tweedehands sector voor oldtimers, kunnen 5 zoekertjes volledig gratis plaatsen. Wanneer ze er meer willen plaatsen kunnen ze een abonnement nemen ter betaling of gratis met behulp van de kortingscodes. Deze verschillende abonnementen zijn te zien nadat u zich registreert als dealer/professioneel.

Voor zowel particulieren als professionelen/dealers gelden volgende onderstaande regels. Indien een advertentie niet aan onderstaande regels voldoet, in strijd is met Belgische wetten of een persoon benadelen behoudt Classics Online zich deze onmiddellijk te verwijderen. De regels zijn:

 • Enkel Oldtimer voertuigen en motoren zijn toegelaten. Dit wil zeggen met een leeftijd ouder dan 30 jaar.
 • Voertuigen die de vermelding “verkocht” tonen zijn niet geldig.
 • Het voorgestelde voertuig en de verkoper moeten zich in België of Nederland bevinden.
 • De opgegeven prijs dient reeel te zijn met de werkelijkheid. Advertenties met een prijs van bijvoorbeeld “1 euro” of “999.999.999 euro” zijn niet geldig.
 • De foto’s geplaats bij de advertentie dienen overeen te komen met het effectief te koop gestelde voertuig. Foto’s uit bijvoorbeeld magazines, catalogussen,… zijn niet geldig.
 • Telefoonnummers waarvoor de beller extra kosten worden aangerekend zijn verboden.
 • Een voertuig mag slecht het voorwerp uitmaken van één zoekertje tegelijk.
 • Advertenties die een vraag voorstellen zijn niet toegelaten. Hier gaat het bijvoorbeeld over advertenties met de titel “gezocht”.
 • De persoon die de advertentie plaats moet effectief over het aangeboden voertuig beschikken.
 • Professionelen/bedrijven dienen de verkoopprijs inclusief BTW te vermelden.
 • Aansprakelijkheid: de persoon die de advertentie plaats op de site van Classics Online is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens.

Classics Online is niet aansprakelijk voor de inhoud van een advertentie en is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van het voertuig.

 

 1. Regels voor het plaatsen van evenement op Classics Online

Classics Online geeft informatie weer over evenementen in de oldtimer sector. Als organisator kan je gratis je evenement aan deze lijst toevoegen. Volgende regels zijn van toepassing bij het plaatsen van een evenement:

 • Enkel de organisator van het evenement zelf mag het evenement plaatsen op Classics Online.
 • Alle gegeven informatie over het evenement dient in overeenstemming te zijn met de realiteit.
 • Een evenement mag maar één keer geplaatst worden.
 • Enkel evenementen in het kader van de oldtimer sector mogen hier geplaatst worden. Hier gaat het specifiek over beurzen, rally’s (rondritten), meetings e.d. die georganiseerd zijn voor oldtimers.
 • Aansprakelijkheid: de persoon die het evenement plaatst is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die ze aan Classics Online overmaakt.

Classics Online is niet aansprakelijk voor de inhoud van het geplaatste evenement en eender welk gevolg dat zich hierbij mogelijks zou kunnen voordoen.

 

 1. Herroepingsrecht

Dit bestaat erin dat u het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Classics Online, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Per e-mail of schriftelijk per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de termijn van herroeping te respecteren volstaat het om ons uw beslissing in verband met de herroeping te zinden voor het einde van de herroepinstermijn.

 

 1. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.classicsonline.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Classics Online is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites.

 

 1. Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.classicsonline.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

En ontvang interessant oldtimer nieuws en weetjes!